6 Eyll 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28403

KURUL KARARI

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Says: 4919 Karar Tarihi: 31/8/2012

Kurul Bakanlnn 29/8/2012 tarihli yazs ekinde gnderilen 17/8/2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.13.00.00-20-1-17164 sayl yaz ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

T. Halk Bankas A..nin (Banka) bal ortaklklarna;

- Teknik ve mesleki konularda gr vermek, tek tip szleme hazrlanmasna yardmc olmak ve sair amala mavirlik/danmanlk hizmeti verebilmesi,

- Bankaclk ve insan kaynaklar konularnda eitim, eitimin alt yapsna ynelik destek ve danmanlk hizmeti verebilmesi,

- kontrol, i denetim ve risk ynetimine ilikin destek/danmanlk hizmetinin Bankaya 3/8/2006 tarihli ve 1947 sayl Kurul Karar ile daha nce verilmi olan iznin kapsamnda bulunmas nedeniyle sz konusu faaliyetleri icra edecek birimlerin ilgili mevzuat hkmleri erevesinde irketlerin bnyesinde tesis edilmesi artyla i kontrol, i denetim ve risk ynetimine ilikin destek/danmanlk hizmeti verebilmesi,

- Bankaclk rn ve hizmetlerinin kullanmn zendirmek amac ile reklam ve tantm programlarnn yaplmas, mterilerden gelen neri ve ikayetlerin deerlendirilerek zm nerileri gelitirilmesine ilikin mteri ilikileri ve iletiim alanlarnda destek ve danmanlk hizmeti verebilmesi,

- Mhendislik ve mimarlk konularnda aratrma/gelitirme, Trkiyede gayrimenkuller ile ilgili ekspertiz, ipotek, sigorta ve satn alma ilemlerine ynelik destek/danmanlk hizmeti verebilmesi,

- Kurulan fonlarla ilgili idari ve operasyonel destek/danmanlk hizmeti sunabilmesi,

- Muhasebe ilemlerinin yaplmas, finansal tablolarn hazrlanmas ve raporlanmas konularnda destek ve danmanlk hizmeti verebilmesi,

- Hukuk ve vergi mavirlii konularnda destek ve danmanlk hizmeti verebilmesi,

- Bilgi sistemleri kapsamnda alt yap, yazlm, donanm gibi konularda belirtilen kapsam ile snrl olmak zere danmanlk ve destek hizmeti verebilmesi,

- Bankann ortaklklarnn mterilerinin risk durumlarnn izlenmesi, deerlendirilmesi, kontrol ve mteri hizmetlerinin yerine getirilmesi nedeniyle bilgi ve belge alveriinde ve hizmet temininde bulunabilmesi

hususlarnda 5411 sayl Bankaclk Kanunu (Kanun) ve ilgili dier mevzuattan kaynaklanan ykmllklerinden doan sorumluluklar sakl kalmak kaydyla, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (v) bendi ile geici 3 nc maddesi uyarnca Bankaya izin verilmesine karar verilmitir.