6 Eylül 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28403

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      5 Eylül 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-7471

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Eylül 2012 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           5 Eylül 2012

      B.01.0.KKB.01-06-269-536

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 5/9/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7471 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Eylül 2012 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI