6 Eylül 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28403

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      5 Eylül 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-7478

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             38. Yıllık Ambrosetti Forumu’na katılmak üzere; 6 Eylül 2012 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           5 Eylül 2012

      B.01.0.KKB.01-06-270-537

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 5/9/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7478 sayılı yazınız.

             38. Yıllık Ambrosetti Forumu’na katılmak üzere, 6 Eylül 2012 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI