6 Eylül 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28403

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3592

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/8/2012 tarihli ve 54710 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                        Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                        B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                            E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                             İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                          Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (II) sayılı listede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

 

AB, EFTA, İSR,MAK,

HIR, B-HER, FAS,

B.Ş. VE GAZ.ŞR.

TUN, MIS, GÜR,

ARN, ÜRD, Şİ,

SIR, KAR, KOS.

G.T.S ÜLKELERİ

D.Ü.

E.A.G.Ü.

Ö.T.D.Ü.

G.Y.Ü.

3901.10.90.00.11 3901.20.90.00.11 3902.10.00.00.00

Alçak yoğunluk polietilen Yüksek yoğunluk polietilen Polipropilen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,5

4,8 (*)

4,8 (*)

6,5

6,5

6,5

(*) 1/1/2013 tarihinden itibaren gümrük vergisi % 6,5 uygulanır.

 

 

MADDE 2 – (1) Ekli 1 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları, kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünler İthalat Rejimi Kararının eki (V) sayılı listeye ilave edilmiş; ekli 2 sayılı listede gümrük tarife istatistik pozisyonları, kayıt numaraları ve madde isimleri belirtilen ürünler ise (V) sayılı liste kapsamından çıkarılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Kararın;

a) 2 nci maddesi, 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Kararın eklerini görmek için tıklayınız