5 Eyll 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28402 (Mkerrer)

TEBL

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAR TEBL

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; bu Tebliin eklerini oluturan on alt meslek standardnn yrrle konulmasn salamaktr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayl Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Ulusal Meslek Standartlarnn Hazrlanmas Hakknda Ynetmeliin 9 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Yrrlk

MADDE 3 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 4 (1) Bu Tebli hkmlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Bakan yrtr.

 

EKLER:

1. Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 3) Ulusal Meslek Standard

2. Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standard

3. Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 5) Ulusal Meslek Standard

4. Fotovoltaik G Sistemi Personeli (Seviye 3) Ulusal Meslek Standard

5. Fotovoltaik G Sistemi Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standard

6. Fotovoltaik G Sistemi Personeli (Seviye 5) Ulusal Meslek Standard

7. Rzgr G Sistemi Personeli (Seviye 3) Ulusal Meslek Standard

8. Rzgr G Sistemi Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standard

9. Rzgr G Sistemi Personeli (Seviye 5) Ulusal Meslek Standard

10. Tren Tekilcisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standard

11. Kondktr (Seviye 4) Ulusal Meslek Standard

12. stasyon Trafik letmeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standard

13. Trafik Kontrolr (Demiryolu) (Seviye 6) Ulusal Meslek Standard

14. Rayl Sistemler Sinyalizasyon Bakm ve Onarmcs (Seviye 4) Ulusal Meslek Standard

15. Rayl Sistemler Sinyalizasyon Bakm ve Onarmcs (Seviye 5) Ulusal Meslek Standard

16. Rayl Sistemler Sinyalizasyon Bakm ve Onarmcs (Seviye 6) Ulusal Meslek Standard