5 Eylül 2012 Tarihli ve 28402 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Çevre ve Şehircilik Şûrası ile Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

—   Kalkınma Bakanlığı Basın, Halkla İlişkiler ve Yayın Yönetmeliği

—   Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/124 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/125 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/126 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/127 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/128 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/129 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/130 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/8/2012 Tarihli ve 2012/131 Sayılı Kararı

—   Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 29/8/2012 Tarihli ve 197 Sayılı Genel Kurul Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


5/9/2012 tarihli ve 28402 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.