5 Eyll 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28402

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 31/8/2012

Karar No : 2012/129

Konu : mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 31.07.2012 tarih ve 5164 sayl yazsna istinaden;

1- Mlkiyeti Maliye Hazinesi adna kaytl iken Kurulumuzun 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Sivas li, Merkez le, Klavuz Mahallesinde, 13.524,99 m2 yzlml 192 ada, 208 nolu parsele ynelik Konut Alan (TAKS/KAKS=0.32/1.60; A-5 Kat) karar getirilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5.000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Sivas Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz