5 Eyll 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28402

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 31/8/2012

Karar No : 2012/124

Konu : Kapsam ve Programa Alma

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 13/8/2012 tarihli ve 5450 sayl yazsna istinaden;

1- Mlkiyeti Ttn, Ttn Mamulleri, Tuz ve Alkol letmeleri A..ye ait iken Kurulumuzun 1/10/2010 tarih, 2010/85 sayl Karar ile Batman Valiliine tahsis edilmek zere Maliye Hazinesine devrine karar verilen Batman ili;

Kozluk ilesi, Yaprakl kynde bulunan ve tapunun 41 parsel no.sunda kaytl 70.200 m yzlml,

Kozluk ilesi, Yaprakl kynde bulunan ve tapunun 296 parsel no.sunda kaytl 5.674 m yzlml,

Merkez ilesi, luh kynde bulunan ve tapunun 16369 parsel no.sunda kaytl 60.804 m yzlml,

tanmazlarn devir ve tahsisine ilikin anlan Kararn iptal edilerek bu tanmazlarn zelletirme kapsam ve programna alnmasna,

2- Mlkiyeti Ttn, Ttn Mamulleri, Tuz ve Alkol letmeleri A..ye ait iken Kurulumuzun 22/7/2010 tarih, 2010/52 sayl Karar ile Milli Eitim Bakanlna tahsis edilmek zere Maliye Hazinesine devrine karar verilen Batman ili;

Kozluk ilesi, Yukar Gneli Mahallesinde bulunan ve tapunun 212 ada, 1 no.lu parselindeki 8.577,32 m yzlml tanmazn,

Sason ilesi, Aa Mahallesinde bulunan ve tapunun 165 ada, 2 no.lu parselindeki 28.944,65 m yzlml tanmazn,

devir ve tahsisine ilikin anlan Kararn 1-2, 1-3. maddelerinin iptal edilerek bu tanmazlarn,

Beiri ilesi, Tahari kynde bulunan ve tapunun 59 no.lu parselde kaytl 34.000,00 m yzlml tanmazn ifraz sonucu oluan 410 no.lu parseldeki 10.095,58 m yzlml tanmazn,

zelletirme kapsam ve programna alnmasna,

3- Sz konusu tanmazlarn sat veya iin gereine uygun sair hukuki tasarruflar yntemi uygulanmak suretiyle zelletirilmesine,

4- zelletirme ilemlerinin 3 () yl iinde tamamlanmasna,

Karar verilmitir.