5 Eylül 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28402

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTDIŞINDAKİ KAPSAMA DAHİL

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM

PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ortak programlar, ikiden fazla yükseköğretim kurumunun taraf olduğu konsorsiyumlarla da tesis edilebilir. Konsorsiyumlarla ortak program yapılması hallerinde, konsorsiyum protokolünün değiştirilemediği durumlarda; Senato tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak ortak program usul ve esaslarının Yükseköğretim Kurulu tarafından onayından sonra program başlatılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2006

26390

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

28/4/2007

26506

2

5/9/2007

26634

3

7/5/2009

27221

4

16/7/2010

27643