5 Eyll 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28402

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 31/8/2012

Karar No : 2012 /127

Konu : Karaman Merkez Siyaser Mahallesi (1778/1, 1779/1 ve 1785/2 nolu

parseller) mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 25/07/2012 tarih ve 5063 sayl yazsna istinaden;

Mlkiyeti Maliye Hazinesine ait Karaman li, Merkez lesi, Siyaser Mahallesi snrlar ierisinde yer alan zelletirme kapsam ve programnda bulunan toplam yzlmleri 19.313,00 m olan 1778 ada 1 nolu parsel, 1779 ada 1 nolu parsel ve 1785 ada 2 nolu parsele ynelik, Konut Alan (Emsal:0.40 Hmax:6.50 metre), Ticaret Alan (Emsal:0.60 Hmax:6.50 metre), Park, Trafo ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

karar verilmitir.

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz