5 Eylül 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28402

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      4 Eylül 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-7451

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Eylül 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           4 Eylül 2012

      B.01.0.KKB.01-06-268-535

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4/9/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7451 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Eylül 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI