5 Eyll 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28402

TEBL

Basn ln Kurumu Genel Mdrlnden:

BASIN LN KURUMU TEKLNE DAR 195 SAYILI KANUN UYARINCA

YAYINLANACAK LN VE REKLMLAR LE BUNLARI

YAYINLAYACAK MEVKUTELER HAKKINDA 15/2/1977

TARHL VE 67 SAYILI GENEL KURUL

KARARININ BAZI MADDELERNN

DETRLMESNE DAR

GENEL KURUL KARARI

Karar No: 197 29 Austos 2012

MADDE 1 Basn ln Kurumu Tekiline Dair 195 sayl Kanun Uyarnca Yaynlanacak ln ve Reklmlar ile Bunlar Yaynlayacak Mevkuteler Hakknda 15 ubat 1977 tarihli ve 67 sayl Genel Kurul Karar'nn 57 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

"BEKLEME SRES

Madde 57 Kurum grev alanndaki gazetelerin bekleme sresi yirmidrt aydr. Ancak, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yaynlama hakkn kazanm veya bu hakk kazanabilmek iin bekleme sresine tabi tutulmu gazete says toplamnda en az yars kadar azalma olan yayn yerlerinde bu sre otuzalt aydr."

MADDE 2 Ayn Genel Kurul Kararnn 72 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

"BEKLEME SRES

Madde 72 Bu Blmn kapsamndaki gazetelerin bekleme sresi onsekiz aydr. Ancak, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yaynlama hakkn kazanm veya bu hakk kazanabilmek iin bekleme sresine tabi tutulmu gazete says toplamnda en az yars kadar azalma olan yayn yerlerinde ise bu sre yirmidrt aydr."

MADDE 3 Bu Genel Kurul Karar yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Genel Kurul Kararn Basn ln Kurumu Genel Mdr yrtr.