5 Eyll 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28402

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 31/8/2012

Karar No : 2012/130

Konu : mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 31/7/2012 tarih ve 5165 sayl yazsna istinaden;

1- Mlkiyeti Maliye Hazinesi adna kaytl iken Kurulumuzun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Samsun li, aramba lesi, Dikbyk, Gzpnar Mahallesi, Takpr Mevkiinde, 2.328,32 m yzlml 161 ada, 1 nolu parsele ynelik Konut Alan (E:1.00; Hmax:12.50m.) karar getirilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5.000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Dikbyk Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz