2 Eylül 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28399

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      1 Eylül 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-7408

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             “6. Dünya Şehircilik Forumu”na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Eylül 2012 tarihinden itibaren İtalya ve Tunus’a gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           1 Eylül 2012

      B.01.0.KKB.01-06-266-533

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/9/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7408 sayılı yazınız.

             “6. Dünya Şehircilik Forumu”na katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Eylül 2012 tarihinden itibaren İtalya ve Tunus’a gidecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI