2 Eylül 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28399

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                               28 Ağustos 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-7345

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Eylül 2012 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    28 Ağustos 2012

      B.01.0.KKB.01-06-264-530

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28/8/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7345 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Eylül 2012 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI