31 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28397

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                               28 Ağustos 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-7342

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Bağlantısızlar Hareketi Zirve Toplantıları’na katılmak üzere; 29 Ağustos 2012 tarihinde İran’a gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    28 Ağustos 2012

      B.01.0.KKB.01-06-261-527

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28/8/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7342 sayılı yazınız.

             Bağlantısızlar Hareketi Zirve Toplantıları’na katılmak üzere, 29 Ağustos 2012 tarihinde İran’a gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI