31 Austos 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28397

YNETMELK

Mill Eitim Bakanlndan:

MLL ETM BAKANLII RETMENLERNN ATAMA VE

YER DETRME YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl retmenlerinin Atama ve Yer Deitirme Ynetmeliinin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde yer alan Aday ibaresi Aday veya asl olarak, adayl kaldrlmadan ibaresi adayl kaldrlmadan veya kaldrldktan sonra olarak deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin nc fkrasnn (a) bendinde yer alan % 7si ibaresi % 1i olarak deitirilmi, (b) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan 15, ibaresi ile (d) ve (e) bentleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi yrrlkten kaldrlm, beinci fkrasnda yer alan 14 nc ve 15 inci maddelerine ibaresi 14 nc maddesine olarak ve yedinci fkrasnda yer alan 14 nc ve 15 inci maddeleri ibaresi 14 nc maddesi olarak deitirilmitir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin drdnc fkrasnda yer alan 14 ve 15 inci maddeleri ibaresi 14 nc maddesi olarak deitirilmitir.

MADDE 10 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

6/5/2010

27573

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

30/7/2010

27657

2

8/4/2011

27899

3

21/7/2012

28360