31 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28397

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                               28 Ağustos 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-7343

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             2. Çin-Avrasya Expo Fuarı’na katılmak üzere; 31 Ağustos 2012 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    28 Ağustos 2012

      B.01.0.KKB.01-06-262-528

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28/8/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7343 sayılı yazınız.

             2. Çin-Avrasya Expo Fuarı’na katılmak üzere, 31 Ağustos 2012 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI