23 Ağustos 2012 Tarihli ve 28390 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Ağaçlandırma Yönetmeliği

 

GENELGELER

—  Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi ile İlgili 2012/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele ile İlgili 2012/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

—  Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (No: 2012/2)

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri