27 Temmuz 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28366

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK GENEL TEBL

(GMRK LEMLER)

(SER NO: 93)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli, hallarn serbest dolama giri ilemlerini gerekletirmeye yetkili gmrk mdrlklerinin belirlenmesi amacyla hazrlanmtr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanununun 10 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Hal ihtisas gmr uygulamas

MADDE 3 (1) AB meneli olmayan ve aada GTPleri belirtilen hallarn serbest dolama giri ilemleri, Bat Akdeniz Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlne bal Isparta Gmrk Mdrlnden yaplr:

 

5701.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamam)

5701.90.90.90.11

5702.50.10.00.00

5701.90.10.00.12

5701.90.90.90.21

5702.50.90.00.00

5701.90.10.00.13

5702.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamam)

5702.91.00.00.00

5701.90.10.00.19

5702.31.10.00.00

5702.99.00.00.19

5701.90.10.00.21

5702.31.80.00.00

5703.10.00.00.00

5701.90.10.00.29

5702.39.00.00.99

5703.90.80.00.00

5701.90.10.00.31

5702.41.10.00.00

5704.90.00.00.11

5701.90.10.00.41

5702.41.90.00.00

5705.00.30.00.00

5701.90.90.10.11

5702.49.00.90.19

5705.00.80.00.00

 

(2) Listede tarife pozisyonlar belirtilmeyen ve 57 nci faslda yer alan hallarn serbest dolama giri ilemleri tekstil ihtisas gmrklerinden yaplr.

(3) Miktar ve kullanm alan itibaryla ticari nitelik arz etmeyen 50 m2 veya 5 adede kadar (50 m2 ve 5 adet dahil) olan sz konusu eyann serbest dolama giri ilemleri, eyann geldii yetkili gmrk idaresinden yaplr.

(4) Yatrm Tevik Belgesi kapsamnda Trkiye Gmrk Blgesine getirilen sz konusu eyann serbest dolama giri ilemleri geldii yetkili gmrk idaresinden gerekletirilir.

(5) 4458 sayl Gmrk Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamnda Trkiye Gmrk Blgesinden karldktan sonra tekrar geri getirilen sz konusu eyann serbest dolama giri ilemleri, geldii yetkili gmrk idaresinden gerekletirilir.

Yetki

MADDE 4 (1) Gmrk ve Ticaret Bakanl (Gmrkler Genel Mdrl) bu Tebliin uygulanmas srasnda ortaya kan zel ve zorunlu durumlar inceleyip sonulandrmaya yetkilidir.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.