18 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28357

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   16/7/2012

             KARAR NO        :   2012/104

             KONU                  :   TCDD’ye ait bazı taşınmazların

                                               özelleştirme kapsam ve programına alınması.

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25.06.2012 tarih ve   4336 sayılı yazısına istinaden,

             1. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü’ne ait;

             - Balıkesir İli, Merkez İlçesi, Gümüşçeşme Mahallesi, 7.612 ada, 3 no.lu parsel içerisinde yer alan Kroki 1’de koordinatları belirtilen 3.844,98 m2 nin,

             - Niğde İli, Bor İlçesi, Yeniyol Mahallesi, 249 ada, 1 no.lu parsel içerisinde yer alan Kroki 2’de koordinatları belirtilen 16.025,00 m2 nin,

             - Denizli İli, Merkez İlçesi, Kirişhane Mahallesi, 657 ada, 11 no.lu parsel içerisinde yer alan Kroki 3’de koordinatları belirtilen 554,00 m2 ile 4885 ada, 1 no.lu parsel içerisinde yer alan 2.388,98 m2 nin,

             - Muş İli, Merkez İlçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 1 no.lu parsel içerisinde yer alan Kroki 4’de koordinatları belirtilen 43.259,00 m2 nin,

             - Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 158 ada, 149 no.lu parsel içerisinde yer alan Kroki 5’de koordinatları belirtilen 105.647,34 m2 nin,

             - Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 590 ada, 20 no.lu parsel içerisinde yer alan Kroki 6’da koordinatları belirtilen 110.235,00 m2 nin

             5793 sayılı Kanunun 43. maddesi çerçevesinde özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

             2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemi ile özelleştirilmelerine,

             3. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazların her türlü bakım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazlardan doğan her türlü yükümlülükler ve işletilmelerinden elde edilecek gelirlerin TCDD Genel Müdürlüğü’ne bırakılmasına,

             4.Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanmasına,

             karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.