15 Temmuz 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28354

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

DANIMANLIK HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayl mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Danmanlk Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 4 nc maddesinin drdnc fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ancak yaklak maliyeti Kanunun 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde hizmet almlar iin ngrlen st limit tutarnn drt katnn altnda kalan danmanlk hizmetleri, hizmet alm ihalesiyle gerekletirilebilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

3/7/2009

27277

2

10/1/2010

27458

3

4/3/2010

27511

4

16/3/2011

27876

5

20/4/2011

27911

6

16/7/2011

27996