15 Temmuz 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28354

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              14 Temmuz 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-6118

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından yaptırılan tesislerin açılışını yapmak üzere; 15 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Somali Cumhuriyeti ve Etyopya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    14 Temmuz 2012

      B.01.0.KKB.01-06-234-474

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14/7/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6118 sayılı yazınız.

             Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından yaptırılan tesislerin açılışını yapmak üzere, 15 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Somali Cumhuriyeti ve Etyopya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın  vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI