11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28350

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              10 Temmuz 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5976

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu VII. Toplantısı’na katılmak üzere; 11 Temmuz 2012 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    10 Temmuz 2012

      B.01.0.KKB.01-06-232-470

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 10/7/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5976 sayılı yazınız.

             Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu VII. Toplantısı’na katılmak üzere, 11 Temmuz 2012 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI