11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28350

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE

GİRMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1024                                                                                               Karar Tarihi: 04/07/2012

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 5 Temmuz 2012 Perşembe gününden başlamak ve 1 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 3 Temmuz 2012 tarihli 131’inci Birleşiminde karar verilmiştir.