11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28350

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA GEÇİŞ HÜKÜMETİ

ARASINDA LİBYA ULUSAL POLİSİNİN EĞİTİMİNE VE KAPASİTE

GELİŞTİRMESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ KONULU MUTABAKAT

MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6341                                                                                               Kabul Tarihi: 29/6/2012

MADDE 1 – (1) 2 Nisan 2012 tarihinde Trablus’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/7/2012