11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28350

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GABON CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERİ ALANDA EĞİTİM, TEKNİK VE

BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6340                                                                                                  Kabul Tarihi: 29/6/2012

MADDE 1 – (1) 25/3/2011 tarihinde Libreville’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/7/2012