11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28350

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS

ÜNİVERSİTESİNİN İŞLEYİŞ ESASLARINA DAİR

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6339                                                                                               Kabul Tarihi: 29/6/2012

MADDE 1 – (1) 26 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/7/2012