11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28350

DÜZELTME

             8/7/2012 tarihli ve 28347 sayılı Resmî Gazete’nin 3 üncü sayfasında aslına uygun olarak yayımlanan, 25/6/2012 tarihli ve 2012/3326 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listenin 5 inci sırasında yer alan “Güney Anadolu Müdürlüğü” ibaresi, “Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü” olarak düzeltilmiştir.