11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28350

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar No                :  2012/41

             İşyeri                       :  Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı işyerleri

             Tespiti İsteyen        :  Hizmet-İş Sendikası - Belediye-İş Sendikası

                                                Genel-İş Sendikası

             İnceleme                  :  Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı işyerlerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Bakanlığın asli görevinin eğitim ve öğretime yönelik hizmet vermek olduğu, Bakanlığın taşra teşkilatı olan 81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde, Merkez dışındaki eğitim ve öğretim ile ilgili işlerin yürütülmesi, ayrıca Bakanlığa bağlı Çankaya Tarım Anadolu Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi, Burdur Tefenni Tarım Meslek Lisesi, Malatya Battalgazi Tarım Meslek Lisesi, Van Tarım Meslek Lisesi, Konya Karatay Tarım Meslek Lisesi, Samsun Tarım Anadolu Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi, İstanbul Üsküdar Selimiye Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Lisesi, Erzincan Tarım Meslek Lisesi, Çankırı Tarım Meslek Lisesi, Konya Çumra Tarım Meslek Lisesi, Düzce Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Antalya Muratpaşa Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Ankara Yenimahalle Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Matbaa işyeri hariç), ve 1. Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü (Genel Depo) işyerlerinde yapılan işlerin eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesine yönelik işler olması ve eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde ortaya çıkan büro ve temizlik gibi işlerin ise asıl işe yardımcı iş niteliğinde olması nedeniyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldıkları tespit edilmiştir.

             Karar : Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.