7 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28346

ATAMA KARARLARI

             Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2012/409

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Başmüfettişliğine, Dış İlişkiler Başkanı Mehmet Emin BAYSA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

6/7/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                          

                  Başbakan                                                       

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/388

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Recep HAZIR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

6/7/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/389

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Melih Mehmet AKAT'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

6/7/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/397

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Hakan KEÇECİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

6/7/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/398

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Osman YAMAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

6/7/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/399

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bartın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Abdulsetter BAYRAM'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

6/7/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

             Kalkınma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/407

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğüne Yılmaz ILGIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

6/7/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Cevdet YILMAZ

                  Başbakan                                          Kalkınma Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/400

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Mardin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Ziya ESER'in atanması 657 sayılı Kanunun 76'ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

6/7/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Milli Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/405

1 – Bu Kararnamede kimliği yazılı beş Hava Hâkim Subayın hizalarında belirtilen görevlere atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 10'uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

6/7/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Milli Savunma Bakanı

 

1. MSB As.Adlt.İşl.Bşk.Em. (Stajyer Hakim) ANKARA, Şerafettin AYDEMİR, Hv.Hak.Tğm., ISPARTA, 2011-Y-04, 12.09.2011, 2'nci Hv.Kv.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc. DİYARBAKIR (Staj bitiminde geçerli olmak üzere.)

2. MSB As.Adlt.İşl.Bşk.Em. (Stajyer Hakim) ANKARA, Hamit Erdem ŞAHAN, Hv.Hak.Tğm., KAHRAMANMARAŞ, 2011-Y-05, 12.09.2011, 2'nci Hv.Kv.K.lığı As.Mah. As. Hak.Yrdc. DİYARBAKIR (Staj bitiminde geçerli olmak üzere.)

3. MSB As.Adlt.İşl.Bşk.Em. (Stajyer Hakim) ANKARA, Mustafa ULUPINAR, Hv.Hak.Tğm., ZONGULDAK, 2011-Y-06, 12.09.2011, Hv.Eğt.K.lığı As.Sav. As.Sav.Yrdc. Güzelyalı/İZMİR (Staj bitiminde geçerli olmak üzere.)

4. MSB As.Adlt.İşl.Bşk.Em. (Stajyer Hakim) ANKARA, Taha EROL, Hv.Hak.Tğm., YOZGAT, 2011-Y-07, 12.09.2011, Hv.K.K.lığı As.Sav. As.Sav.Yrdc. ANKARA (Staj bitiminde geçerli olmak üzere.)

5. MSB As.Adlt.İşl.Bşk.Em. (Stajyer Hakim) ANKARA, Cevher EREN, Hv.Hak.Tğm., ŞANLIURFA, 2001-Y-08, 12.09.2011, 1'inci Hv.Kv.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc. ESKİŞEHİR (Staj bitiminde geçerli olmak üzere.)

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/401

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet Mustafa GÖZÜKARA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

6/7/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/402

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına, İsmail BELEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

6/7/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı