29 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28338

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            28 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5599

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Crans Montana Forumu’na katılmak üzere; 29 Haziran 2012 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 28 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-217-426

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5599 sayılı yazınız.

             Crans Montana Forumu’na katılmak üzere, 29 Haziran 2012 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI