29 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28338

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            28 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5598

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Bölgesel Kadın Girişimcilik Fuarı ve Konferansı’na katılmak üzere; 29 Haziran 2012 tarihinde Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 28 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-216-425

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5598 sayılı yazınız.

             Bölgesel Kadın Girişimcilik Fuarı ve Konferansı’na katılmak üzere, 29 Haziran 2012 tarihinde Kosova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI