29 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28338

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLİSTİN ADINA FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ

ARASINDAKİ GEÇİCİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR 1/2011 SAYILI ORTAK KOMİTE KARARININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

             Kanun No. 6329                                                                                         Kabul Tarihi: 15/6/2012

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması’nın 23 Şubat 2011 tarihinde imzalanan Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol I’e Tablo 1’in eklenmesine dair “1/2011 Sayılı Ortak Komite Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/6/2012