27 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28336

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                    26 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5536

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Haziran 2012 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                         26 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-215-419

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 26/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5536 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Haziran 2012 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI