27 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28336

TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH                 :   25/6/2012

KARAR NO        :   2012/ÖİB-K-18

KONU                  :   TCDD/Zonguldak/Kozlu 220 ada, 1 parsel.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,

Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) 30.04.2009 tarih, 2009/20 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Kozlu Ondokuz Mayıs mahallesi, 220 ada 1 no.lu parselde bulunan taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilen ihale kapsamında, alınan nihai teklifler ve değer tespit sonucu da göz önünde bulundurularak, ÖYK’nın 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden;

• Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Kozlu Ondokuz Mayıs mahallesi, 220 ada, 1 no.lu parselde bulunan taşınmazın 18.700.- (onsekizbinyediyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Nurcihan NALBANT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nurcihan NALBANT’ın sözleşme imzalamaktan veya diğer yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH                 :   25/6/2012

KARAR NO        :   2012/ÖİB-K-19

KONU                  :   Maliye Hazinesi adına kayıtlı Erzurum İlinde bulunan 4 adet ve Elazığ İlinde bulunan 1 adet taşınmazın özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare);

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

• Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Kazım Yurdalan (Hasan Basri) Mahallesi 6166 ada, 2 parselde kayıtlı 2.190 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

• Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Osman Bektaş Mahallesi 6717 ada, 3 parselde kayıtlı 1.658,98 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

• Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Yunus Emre (Çırçır) Mahallesi 6036 ada, 3 parselde kayıtlı 2.033 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

• Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Yunus Emre (Çırçır) Mahallesi 6366 ada, 2 parselde kayıtlı 1.274,43 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.077,36/1.274,43 oranındaki hissesinin,

• Elazığ İli, Merkez İlçesi, Nailbey Mahallesi 66 ada, 14 parselde kayıtlı 66 m2 yüzölçümlü taşınmazın

satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, 4046 sayılı Kanun, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri sonucunda İhale Komisyonunca:

1. Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Kazım Yurdalan (Hasan Basri) Mahallesi, 6166 ada, 2 parselde kayıtlı 2.190 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 180.000.- (Yüzseksenbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Öz-Bağ Giyim İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Öz-Bağ Giyim İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 179.500.- (Yüzyetmişdokuzbinbeşyüz) TL bedelle ikinci teklifi veren Abdulhalim FIRAT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdulhalim FIRAT’ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 158.000.- (Yüzellisekizbin) TL bedelle üçüncü teklifi veren Pal-Kar Palandöken Kar Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Otomotiv Ticaret Yatırım ve Sanayi Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Pal-Kar Palandöken Kar Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Otomotiv Ticaret Yatırım ve Sanayi Ltd. Şti.’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

2. Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Osman Bektaş Mahallesi 6717 ada, 3 parselde kayıtlı 1.658,98 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 1.060.000.- (Birmilyonaltmışbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Ufuk TERZİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ufuk TERZİ’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 1.051.000.- (Birmilyonellibirbin) TL bedelle ikinci teklifi veren Abdulhalim FIRAT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdulhalim FIRAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 900.500.- (Dokuzyüzbinbeşyüz) TL bedelle üçüncü teklifi veren Tuncer BEYOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tuncer BEYOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 885.000.- (Sekizyüzseksenbeşbin) TL bedelle dördüncü teklifi veren Öz-Bağ Giyim İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Öz-Bağ Giyim İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 879.000.- (Sekizyüzyetmişdokuzbin) TL bedelle beşinci teklifi veren Timerk Enerji İletim Üretim Dağıtım Elektrik Madencilik Makina ve Tesisat Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Timerk Enerji İletim Üretim Dağıtım Elektrik Madencilik Makina ve Tesisat Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.’nin  sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

3. Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Yunus Emre (Çırçır) Mahallesi, 6036 ada, 3 parselde kayıtlı 2.033 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 1.102.000.- (Birmilyonyüzikibin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Tuncer BEYOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tuncer BEYOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.100.000.- (Birmilyonyüzbin) TL bedelle ikinci teklifi veren Öz-Bağ Giyim İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Öz-Bağ Giyim İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.002.000.- (Birmilyonikibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Abdulhalim FIRAT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdulhalim FIRAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

4. Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Yunus Emre (Çırçır) Mahallesi, 6366 ada, 2 parselde kayıtlı 1.274,43 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.077,36/1.274,43 oranındaki hissesinin; 819.400.- (Sekizyüzondokuzbindörtyüz) TL bedelle en yüksek teklifi veren Tuncer BEYOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tuncer BEYOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 811.000.- (Sekizyüzonbirbin) TL bedelle ikinci teklifi veren Öz-Bağ Giyim İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Öz-Bağ Giyim İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 783.000.- (Yediyüzseksenüçbin) TL bedelle üçüncü teklifi veren Abdulhalim FIRAT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdulhalim FIRAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 780.000.- (Yediyüzseksenbin) TL bedelle dördüncü teklifi veren Timerk Enerji İletim Üretim Dağıtım Elektrik Madencilik Makina ve Tesisat Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Timerk Enerji İletim Üretim Dağıtım Elektrik Madencilik Makina ve Tesisat Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

5. Elazığ İli, Merkez İlçesi, Nailbey Mahallesi, 66 ada, 14 parselde kayıtlı 66 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 960.000.- (Dokuzyüzaltmışbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Erhan POLAT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Erhan POLAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 954.000.- (Dokuzyüzellidörtbin) TL bedelle ikinci teklifi veren Şevket DEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Şevket DEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 900.000.- (Dokuzyüzbin) TL bedelle üçüncü teklifi veren Memet YEŞİLBAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Memet YEŞİLBAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 823.000.- (Sekizyüzyirmiüçbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Metin DEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Metin DEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine

dair verilen kararların onaylanmasına,

Bu Karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi işlemlerinin İdare tarafından gerçekleştirilmesine

karar verilmiştir.