27 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28336

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3264

             Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna ait ekli cetvelde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin aynı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmesi; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 24/1/2012 tarihli ve 1138 sayılı yazısı üzerine, 4733 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                     F. ŞAHİN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                          Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                             V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                      Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                   R. AKDAĞ                                                                    E. BAYRAKTAR

                                                                                 Sağlık Bakanı                                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.