26 Haziran 2012 Tarihli ve 28335 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3285  Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 11 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2012/3287  Van İlinde Meydana Gelen Deprem Sebebiyle İl Genelinde Yürütülen Çalışmalar Kapsamında İnşa Edilecek Kalıcı Konut ve Sosyal Donatı Sahalarıyla İlgili Altyapı Projelerinin Uygulanması İçin İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Millî Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

— Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Görevini Yürütmek Üzere Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGܒnün Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

— İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

2012/3180  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2012/3262  Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2012/3303  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Dışişleri Bakanlığı Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/53)

— 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğ

— Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)

— Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV No: 60)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/78, K: 2011/177 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/57, K: 2012/14 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/127, K: 2012/29 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/30, K: 2012/36 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/105, K: 2012/38 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/128, K: 2012/40 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/26, K: 2012/41 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/136, K: 2012/72 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri