22 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28331

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            21 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5416

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Haziran 2012 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Bülent ARINÇ

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 21 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-210-407

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5416 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Haziran 2012 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI