22 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28331

YÖNETMELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yarıyıl tekrarı durumunda olan öğrenciler, yaz okulunda başarısız olduğu dersler ile alt yarıyıllardan alamadığı dersleri yaz okulunda toplam 15 saati aşmayacak şekilde kayıt yaptırabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/6/2007

26548