22 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28331

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            21 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5418

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İpek Yolu İş Adamları Zirvesi’ne katılmak üzere; 22 Haziran 2012 tarihinde İran’a gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Bülent ARINÇ

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 21 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-212-409

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5418 sayılı yazınız.

             İpek Yolu İş Adamları Zirvesi’ne katılmak üzere, 22 Haziran 2012 tarihinde İran’a gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI