22 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28331

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            21 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5417

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Haziran 2012 tarihinde Moldova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                              Bülent ARINÇ

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 21 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-211-408

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5417 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Haziran 2012 tarihinde Moldova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI