15 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28324 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN

DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (DIŞ TİCARET: 2011/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığından” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından” şeklinde; “Çevre ve Orman Bakanlığından” ibaresi “Orman ve Su İşleri Bakanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek I-A, I-B; Ek II-A, II-B ve Ek III-A, III-B sayılı listeler yürürlükten kaldırılmış; aynı Tebliğe bu Tebliğin ekinde yer alan Ek I-A, I-B; Ek II-A, II-B ve Ek III-A, III-B sayılı listeler ilave edilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK
EK-I-A SAYILI HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN LİSTESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK
EK-I-B SAYILI HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN LİSTESİ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK
EK-II-A SAYILI HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN LİSTESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK
EK-II-B SAYILI HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN LİSTESİ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK
EK-III-A SAYILI HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN LİSTESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK
EK-III-B SAYILI HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN LİSTESİ