14 Haziran 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28323

YNETMELK

ifa niversitesinden:

FA NVERSTES BORNOVA SALIK UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/6/2011 tarihli ve 27974 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifa niversitesi Bornova Salk Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki (h) ve () bentleri eklenmitir.

) Salk hizmetleri alannda Merkez bnyesinde; Rektrn uygun grecei yerlerde salk birimleri kurmak ve iletmek,

h) Merkez bnyesinde Rektrn uygun grecei yeni blmlerin eklenmesi kararlar erevesinde faaliyetlerde bulunmak,

) Rektrlke ve Merkez organlarnca kararlatrlan dier faaliyetlerde bulunmak.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini ifa niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/6/2011

27974