14 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28323

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                13 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5083

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Haziran 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     13 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-195-385

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 13/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5083 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Haziran 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI