13 Haziran 2012 Tarihli ve 28322 Sayl Resm Gazete

MEVZUAT

NCEK

SONRAK

YRTME VE DARE BLM

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3235     8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayl Kararnamenin Eki Kararda Deiiklik Yaplmasna Dair Karar

2012/3261     Ham Petrol ve Jet Yaktnn Trkiye zerinden Karayolu veya Demiryolu ile Tanmasna likin Kararda Deiiklik Yaplmasna Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKLET ETME LEM

Babakan Yardmcs Ali BABACANa, Kalknma Bakan Cevdet YILMAZn Veklet Etmesine Dair Tezkere

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlna, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat ERGNn Veklet Etmesine Dair Tezkere

Avrupa Birlii Bakanlna, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan Binali YILDIRIMn Veklet Etmesine Dair Tezkere

Genlik ve Spor Bakanlna, evre ve ehircilik Bakan Erdoan BAYRAKTARn Veklet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

Babakanlk, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlklarna Ait Atama Kararlar

 

YNETMELKLER

Korunmas Gerekli Tanr Kltr ve Tabiat Varlklar Koleksiyonculuu ve Denetimi Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

Kltr Yatrm ve Giriimlerine Tanmaz Kullandrlmas Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

Salk Bakanl Salk Uzman ve Uzman Yardmcl Ynetmelii

Orman Kyllerinin Kalkndrlmalarnn Desteklenmesi Faaliyetlerine likin Ynetmelik

Orman Genel Mdrl Personelinin Atama ve Yer Deitirme Ynetmelii

Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Uzaktan Eitim Merkezi Ynetmelii

2547 Sayl Yksekretim Kanununa 2984 Sayl Kanunla Eklenen Geici Madde Hkmlerinin Uygulama Esaslarn Belirten Ynetmeliin Yrrlkten Kaldrlmasna likin Ynetmelik

2809 Sayl Kanunun Geici 10. Maddesinin 2. Fkras Gereince retim yeliine Ykseltilecek Sanat Dallar retmenleri Hakknda Ynetmeliin Yrrlkten Kaldrlmasna likin Ynetmelik

41 Sayl Kanun Hkmnde Kararname'nin Geici 2. Maddesine Gre Konservatuvarlardan niversitelere Geen Szlemeli retim Elemanlar ile lgili Ynetmeliin Yrrlkten Kaldrlmasna likin Ynetmelik

Enformatik Milli Komitesi Ynetmeliinin Yrrlkten Kaldrlmasna likin Ynetmelik

zel Statl niversiteler st Ynetim Kurullarnn Grev ve Yetkilerine likin Ynetmeliin Yrrlkten Kaldrlmasna Dair Ynetmelik

Stratejik Aratrma ve Etdler Milli Komitesi Ynetmeliinin Yrrlkten Kaldrlmasna likin Ynetmelik

Trk Ermeni likileri Milli Komitesi Ynetmeliinin Yrrlkten Kaldrlmasna likin Ynetmelik

Yakn a Tarih Aratrmalar Milli Komitesi Ynetmeliinin Yrrlkten Kaldrlmasna likin Ynetmelik

Yksekretim Kurumlar Satnalma ve hale Ynetmeliinin Yrrlkten Kaldrlmasna likin Ynetmelik

renci Seme ve Yerletirme Merkezi Kurulu leyi ve Grev Ynetmeliinin Yrrlkten Kaldrlmasna likin Ynetmelik

Yksekretim Kurulu renci Seme ve Yerletirme Merkezi Dner Sermaye letmesi Ynetmeliinin Yrrlkten Kaldrlmasna likin Ynetmelik

Bilecik niversitesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

Bilecik niversitesi nlisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

stanbul Medeniyet niversitesi Medeniyet Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmelii

Kilis 7 Aralk niversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

Sleyman Demirel niversitesi Yaz Dnemi Eitim ve retim Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

 

TEBL

  thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2012/13)

 

KURUL KARARI

  2023 Trkiye hracat Stratejisi ve Eylem Plan ile lgili 6/6/2012 Tarihli ve 2012/8 Sayl Yksek Planlama Kurulu Karar

 

YARGI BLM

 

YARGITAY KARARI

  Yargtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

LNLAR

a - Artrma, Eksiltme ve hale lnlar

b - eitli lnlar

T.C. Merkez Bankasnca Belirlenen Dviz Kurlar ve Devlet Borlanma Senetlerinin Gnlk Deerleri

 

Tklaynz


13/6/2012 tarihli ve 28322 sayl mkerrer Resm Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarna Dair Tebli yaymlanmtr.