13 Haziran 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28322

YNETMELK

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

KORUNMASI GEREKL TAINIR KLTR VE TABAT VARLIKLARI

KOLEKSYONCULUU VE DENETM HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 23/3/2010 tarihli ve 27530 sayl Resm Gazetede yaymlanan Korunmas Gerekli Tanr Kltr ve Tabiat Varlklar Koleksiyonculuu ve Denetimi Hakknda Ynetmeliin 5 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(3) Gveni ktye kullanmak, zimmet, ihtilas, irtikap, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc ktye kullanmak, dolanl iflas, resmi ihale ve alm-satmlarna fesat kartrma, devletin srlarn aa vurma, uyuturucu veya uyarc madde imal ve ticareti yaparak kullanlmasn kolaylatrma ve kullanma, satn alma veya bulundurma sular ile 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde belirtilen sulardan hkm giyenlere koleksiyon izin belgesi verilmez.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Kltr ve Turizm Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

23/3/2010

27530