13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                12 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5032

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             13 Haziran 2012 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     12 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-193-381

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5032 sayılı yazınız.

             13 Haziran 2012 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI