13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                12 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5030

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türkiye-AB 69. Karma Parlamento Komisyon (KPK) Toplantısı’na katılmak üzere; 13 Haziran 2012 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     12 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-191-379

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5030 sayılı yazınız.

             Türkiye-AB 69. Karma Parlamento Komisyon (KPK) Toplantısı’na katılmak üzere, 13 Haziran 2012 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI