13 Haziran 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28322

YARGITAY KARARI

Yargtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas : 2011/1980

Karar : 2012/9434

YARGITAY LAMI

ncelenen Kararn:

Mahkemesi : Gaziantep 3. Aile Mahkemesi

Tarihi : 17/7/2009

Numaras : Esas no: 2009/633 Karar no: 2009/594

Davac : Hdr ifti

Davallar : 1 - Meral Ylmaz 2 - kke Kurt

Dava Tr : Soybann Reddi ve Babalk

Temyiz Eden : Yargtay Cumhuriyet Basavcl

Taraflar arasndaki davann yaplan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hkmn kanun yararna bozulmas Adalet Bakanlnn yazs zerine Yargtay Cumhuriyet Basavcl tarafndan istenilmekle evrak okunup gerei grlp dnld.

6100 sayl Hukuk Muhakemeleri Kanununa, 31/3/2011 tarihli 6217 sayl Kanunun 3. maddesiyle ilave edilen Geici 3. maddenin (1.) fkras gereince; 1086 sayl Kanunun temyize ilikin hkmlerinin uygulanmas gerekmitir.

Davac Hdr ifti vekili tarafndan davallar Meral Ylmaz ve kke Kurta kar alan davada; davac eski ei olan Meral Ylmaz ile aralarnda boanma davas devam ederken daval (eski ei) Meral Ylmazn dier daval kke Kurt ile gayriresmi olarak birlikte yaamaya baladn, bu birlikteliklerinden 2/12/2007 tarihinde Ahmet isimli ocuun doduunu, ancak ocuun doduu tarihte daval Meral ile evlilikleri henz sona ermediinden kk Ahmet'in nfusta davac Hdr ifti'nin hanesine kaydedildiini ileri srerek; nfus kaydnn tashihine karar verilmesi istenmi; davallar mahkeme huzurunda davay kabul etmiler, mahkemece davann kabulne kk Ahmet'in Meral Ylmaz ile kke Kurt'un mterek ocuklar olduunun tespitine, Ahmet ifti'nin davac Hdr iftinin aile ktnde bulunan kaydnn iptali ile daval Meral Ylmazn nfus ktne tesciline karar verilmi, hkm temyiz edilmeksizin kesinlemitir.

Kk Ahmet, davac Hdr ifti ile daval Meral'in evliliklerinin devam srasnda doduuna gre, dava; davac Hdr ifti ile kk Ahmet arasnda evlilik iinde doumla kurulan soybann reddi, bu ocuun babasnn kke Kurt olduuna ilikin iddia bakmndan da babala ilikindir. Baka bir ifade ile davada iki ayr talep sz konusudur. Birinci talep soybann reddi, ikincisi ise babala hkmedilmesidir. Soyba reddedilmeden kn babasnn bir bakas olduu kabul edilemeyeceine gre, her iki davann birlikte sonuca balanmas mmkn bulunmamaktadr. Bu bakmdan babala ilikin ikinci talebin davadan tefrik edilip ayr bir esasa kaydedilmesi, soybann reddi davasnn, babala ilikin davada bekletici sorun saylarak, neticesinin beklenmesi, soyba reddedildikten ve buna ilikin hkm kesinletikten sonra, babalk davasnn sonuca balanmas gerekir. ocuk ile baba arasndaki soybann mahkemece belirlenmesini ana ve ocuun isteyebileceinin (TMK. md. 301/1), davac Hdr ifti'nin "babalk davas" ama hakknn bulunmadnn gzetilmesi ve babalk davasnn Cumhuriyet savcsna ve Hazineye ihbar edilmesi gerektiinin (TMK. md. 301/3) gzetilmesi gerekir. Soybann reddi davasnn kabul halinde, ocuun baba hanesindeki kayd kapatlarak, anasnn bekarlk hanesine, anasnn bekarlk soyad ile tanacandan (Nf. Hiz. Kanunu Uygulama Ynetmelii md. 104/1) nfus kaydnn idarece aklanan ynde dzeltilmesi soybann reddinin kendiliinden doan sonucu olup, davann 5490 sayl Nfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesindeki nfus kaytlarnn dzeltilmesi ve iptali ile bir ilgisi bulunmamaktadr.

Soybana ilikin davalarda davallarn davay kabul beyanlarnn tek bana sonu dourmayaca, hakimin maddi olgular resen aratrmakla ykml olduu (TMK. md. 284/1), kan ve genetik aratrma ile soyba olgusunun kukuya yer brakmayacak ekilde tespiti ile sonuca gidilmesi gerektii gzetilmeden davallarn kabulne dayanlarak eksik inceleme ile karar verilmesi de usul ve yasaya aykrdr.

SONU: Yargtay Cumhuriyet Basavclnn Hukuk Usul Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayal kanun yararna bozma isteinin yukarda aklanan sebeple kabul ile hkmn sonuca etkili olmamak zere BOZULMASINA, oybirliiyle karar verildi. 12/4/2012